Service en Onderhoud

Cleanload Nexus - Koppeling voor gesloten overdracht met easyconnect-doppen

KIES EEN robuust ONTWERP

Alle bewegende onderdelen van de Cleanload Nexus zijn getest in uitgebreide levenscyclus testen van maximaal 100.000 cycli. Het is eveneens in de praktijk bewezen met meer dan 100 prototypes die tijdens de productontwikkelingsfase zijn getest op verschillende landbouwbedrijven.

Onderhoud

VOOR GEBRUIK - CONTROLEER !

Controleer de Cleanload Nexus visueel voor gebruik; til de bovendop op en controleer de paraplukleppen en witte bevestigingstanden.

Controleer of de bevestiging goed vastzit, de bedieningshendel vrij beweegt en alle slangaansluitingen goed vastzitten.

Gebruik alleen containers met in de fabriek gemonteerde easyconnect-doppen en controleer datde zuigkracht uit de Cleanload Nexus wordt gezogen alvorens een container wordt aangebracht.

Test met een met water gevulde container om te controleren op lekkage alvorens u chemicaliën gebruikt. 

Zijn de oranje paraplukleppen en (witte) tanden aanwezig en schoon?

Zijn de slangen stevig aangesloten en lekvrij?

Staat de aanzuiging open naar de tank en zuigt deze aan uit de Cleanload Nexus?

Zijn de containers voorzien van easyconnect-doppen?

Is er een bron voor zuiver water aangesloten?

Is het bevestigingspunt stevig aangebracht en beweegt de bedieningshendel soepel?

Onderhoud

na gebruik - REINIG !

Het eenvoudigste wat u kunt doen om een lange levensduur en probleemloze werking van uw Cleanload Nexus te garanderen is om hem schoon te houden! 

Na het vullen van de spuitmachine wordt een laatste container met water (of een geschikte reinigingsvloeistof) afgevoerd en de spoelprocedure toegepast; hierdoor worden eventuele achtergebleven resten in de koppeling verwijderd.

Plaats de bovendop terug om de Cleanload Nexus te beschermen tegen vuil en stof wanneer deze niet in gebruik is. Als voorbereiding op de winter moet een container antivriesmiddel door de Cleanload Nexus worden afgevoerd. Laat deze dan 48 uur lang ondersteboven leeglopen voordat u deze opbergt.

Volg de gebruikshandleiding voor meer details over deze procedures.

Voer 10L zuiver water af via de Cleanload Nexus

Controleer of de bedieningshendel soepel en zonder lawaai beweegt

Controleer de Cleanload Nexus, de slangen en de aansluitingen op chemische resten.

Plaats de bovendop terug op de Cleanload Nexus

Onderhoud

jaarlijks onderhoud

Er moet elk jaar een onderhoud van de Cleanload Nexus uitgevoerd worden door een daartoe opgeleide en gekwalificeerde servicevertegenwoordiger. Dit is belangrijk om er zeker van te zijn dat alle afdichtingen in goede staat zijn en hun werk doen, dit mag niet genegeerd worden. 

Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger voor meer informatie.

Online training in onderhoudsvaardigheden is beschikbaar door u te registreren bij onze Training Hub.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Pentair-pictogram

LANGZAME lediging

Breng een aanzuigmeter aan in de leiding om de aanzuigdruk te controleren. Deze moet ten minste -0,75 bar bedragen voor een optimale prestatie

Pentair-pictogram

Slechte spoelprestaties

Zorg ervoor dat de spoelwaterdruk ten minste 3,5 bar is voor een optimale spoeling. De container moet worden gedraaid om ervoor te zorgen dat alle onderdelen worden gespoeld

Pentair-pictogram

Bedieningshendel moeilijk te draaien

Stop! De hendel moet soepel kunnen bewegen. Indien dit niet het geval is dient u een getraine servicemonteur te raadplegen.

Pentair-pictogram

bewijs van lekkage

Stop! Er mogen geen chemicaliën of spoelwater lekken. De Cleanload Nexus moet worden geïnspecteerd door een getrainde servicemonteur.

Onderhoud

vervanging en reparatie

Pentair beschikt over een netwerk van opgeleide servicedistributeurs die in staat zijn om problemen te herkennen, vervangonderdelen te leveren en beschadigde of defecte Cleanload Nexus-koppelingen te repareren.

Dit wordt meestal gedaan door een vervangingsunit te leveren. 

Neem contact op met onze getrainde servicedistributeurs indien deze service noodzakelijk blijkt.

1605107886815

Vind uw plaatselijke leverancier van Cleanload Nexus.

1604946476406

Word een door Pentair opgeleide installateur of onderhoudsmonteur.

1604946466274

Neem contact op met een adviseur van Pentair.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink